Tour nước ngoài


TOUR MÙA THU THÁNG 10. 2024. DU LỊCH CANADA MÙA THU - TOUR BỜ TÂY CANADA 7 NGÀY 6 ĐÊM TỪ SÀI GÒN 2024

Giá từ: 73,990,000 VNĐ
Khởi hành : 07/10/2024
Số ngày : 7 NGÀY 6 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
73,990,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

TOUR THÁNG HÈ T7. 2024. DU LỊCH BRUNEI - DUBAI HÈ - ABU DHABI 6N5Đ TỪ SÀI GÒN 2024

Giá từ: 29,990,000 VNĐ
Khởi hành : 14/05; 18/06; 06/08; 24/09/2024
Số ngày : 6 NGÀY 5 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
29,990,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

TOUR THÁNG HÈ T7, 9. 2024. DU LỊCH CANADA HÈ - TOUR LIÊN TUYẾN TÂY ĐÔNG CANADA 9 NGÀY 8 ĐÊM TỪ SÀI GÒN 2024

Giá từ: 115,490,000 VNĐ
Khởi hành : 17/07; 22/09/2024
Số ngày : 9 NGÀY 8 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
115,490,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

TOUR THÁNG HÈ T7. 2024. DU LỊCH CANADA HÈ - VANCOUVER - VICTORIA ISLAND - WHISTLER TỪ SÀI GÒN 2024

Giá từ: 79,990,000 VNĐ
Khởi hành : 21/07/2024
Số ngày : 7 NGÀY 6 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
79,990,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

TOUR THÁNG 6,7,8,9. 2024. Du lịch Trung Quốc Hè - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh từ Sài Gòn 2024

Giá từ: 23,999,000 VNĐ
Khởi hành : 27/06; 29/08/2024
Số ngày : 7 ngày 6 đêm
Phương tiện : MÁY BAY
23,999,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

TOUR THÁNG 6,7,8,9. 2024. Du lịch Trung Quốc Hè 2024 - Thành Đô - Cửu Trại Câu - Lạc Sơn từ Sài Gòn

Giá từ: 17,299,000 VNĐ
Khởi hành : 21/06; 19/07; 30/08; 20/09/2024
Số ngày : 6 NGÀY 5 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
17,299,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

TOUR THÁNG 5,6,7,8,9. 2024. Du lịch Trung Quốc Hè 2024 - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn từ Sài Gòn

Giá từ: 15,399,000 VNĐ
Khởi hành : 09,11,25/05; 15/06; 13/07; 10/08; 14/09/2024
Số ngày : 6 NGÀY 5 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
15,399,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Trung Quốc Hè - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn từ Sài Gòn 2024

Giá từ: 15,399,000 VNĐ
Khởi hành : 12/05; 16/06; 14/07; 18/08/2024
Số ngày : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : MÁY BAY
15,399,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Trung Quốc mùa Xuân - Côn Minh - Đại Lý - Shangrila - Lệ Giang - Băng Xuyên từ Sài Gòn 2024

Giá từ: 20,399,000 VNĐ
Khởi hành : 16/05; 13/06; 13/07; 15/08/2024
Số ngày : 6 NGÀY 5 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
20,399,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

TOUR THÁNG 5, 6. 2024. DU LỊCH TRUNG QUỐC HÈ 2024 - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH TỪ SÀI GÒN

Giá từ: 23,299,000 VNĐ
Khởi hành : 14/05; 10/06/2024
Số ngày : 7 NGÀY 6 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
23,299,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

TOUR THÁNG 5, 6, 7, 8. 2024. DU LỊCH TRUNG QUỐC HÈ - THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH TỪ SÀI GÒN 2024

Giá từ: 23,299,000 VNĐ
Khởi hành : 17/05; 14/06; 12/07; 09/08/2024
Số ngày : 7 NGÀY 6 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
23,299,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

TOUR THÁNG 5,6,7,8,9,10. 2024. DU LỊCH TRUNG QUỐC HÈ 2024 - BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI TỪ SÀI GÒN

Giá từ: 22,399,000 VNĐ
Khởi hành : 25/05; 22/06;06/07; 17/08; 14/09; 19/10/2024
Số ngày : 7 NGÀY 6 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
22,399,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ
  • /files/images/vietasia/1.png
  • /files/images/vietasia/2.png
  • /files/images/vietasia/3.png

Đối tác - Khách hàng