Du lịch Thụy Sĩ


Du lịch Châu Âu Pháp -Thụy Sĩ - Ý - Vatican - Monaco dịp hè từ Sài Gòn

Giá từ: 49,900,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh - 22/06; 20/07; 31/08
Số ngày : 10 ngày 9 đêm
Phương tiện : Máy bay
49,900,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Châu Âu Pháp -Thụy Sĩ - Ý - Vatican - Monaco dịp hè từ Sài Gòn

Giá từ: 49,900,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh - 22/06; 20/07; 31/08
Số ngày : 10 ngày 9 đêm
Phương tiện : Máy bay
49,900,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Châu Âu 5 nước Pháp - Thụy Sĩ -Ý - Vatican - Monaco 2017

Giá từ: 49,900,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh - 23/03; 20/04; 25/05
Số ngày : 10 ngày 9 đêm
Phương tiện : Máy bay
49,900,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Châu Âu 5 nước Pháp - Thụy Sĩ -Ý - Vatican - Monaco 2017

Giá từ: 49,200,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh - 25/02, 23/03, 20/04, 25/05 22/06*, 20/07*, 31/08* 21/09*, 26/10, 23/11/2017
Số ngày : 10 ngày 9 đêm
Phương tiện : Máy bay
49,200,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Châu Âu 4 nước Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican Tour HOT

Giá từ: 50,200,000 VNĐ
Khởi hành : Khởi hành: Hồ Chí Minh - 22/12
Số ngày : 10 ngày 9 đêm
Phương tiện : Máy bay
50,200,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Châu Âu: Đức – Thụy Sĩ – Pháp 10 ngày từ Tp.HCM (2016)

Giá từ: 60,200,000 VNĐ
Khởi hành : TP. HỒ CHÍ MINH: 22/10; 25/11; 27/12
Số ngày : 10 ngày 9 đêm
Phương tiện : Máy bay
60,200,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Châu Âu: Pháp – Thụy Sĩ – Đức 9 ngày mùa thu (2016)

Giá từ: 60,200,000 VNĐ
Khởi hành : TP. HỒ CHÍ MINH: 22/10; 25/11; 27/12
Số ngày : 9 ngày 8 đêm
Phương tiện : Máy bay
60,200,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Châu Âu: Pháp – Thụy Sĩ – Đức 9 ngày giá tốt (2016)

Giá từ: 60,200,000 VNĐ
Khởi hành : TP. HỒ CHÍ MINH: 06/08; 26/08; 17/09
Số ngày : 9 ngà 8 đêm
Phương tiện : Máy bay
60,200,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Châu Âu: Đức – Pháp – Thụy Sĩ – Ý từ Sài Gòn (2016)

Giá từ: 79,290,000 VNĐ
Khởi hành : TP. HỒ CHÍ MINH: 17/07; 22/08; 20/09; 21/10
Số ngày : 11 ngày 10 đêm
Phương tiện : Máy bay
79,290,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Châu Âu: Pháp – Thụy Sĩ – Đức 9 ngày giá tốt (T6/2016)

Giá từ: 62,200,000 VNĐ
Khởi hành : TP. HỒ CHÍ MINH: 11,25/06 - 26/8 - 28/9
Số ngày : 9 ngày 8 đêm
Phương tiện : Máy bay
62,200,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Châu Âu: Đức – Thụy Sĩ – Pháp 10 ngày từ Tp.HCM (2016)

Giá từ: 60,200,000 VNĐ
Khởi hành : TP. HỒ CHÍ MINH: 27/5 - 8,20/7
Số ngày : 10 ngày 9 đêm
Phương tiện : Máy bay
60,200,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ
  • /files/images/vietasia/1.png
  • /files/images/vietasia/2.png
  • /files/images/vietasia/3.png

Đối tác - Khách hàng