Du lịch Canada


Du lịch Bờ Tây Canada Vancouver - Victoria Island từ Sài Gòn giá tốt 2018

Giá từ: 52,100,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ chí minh 16/11
Số ngày : 05 ngày 04 đêm
Phương tiện : Máy bay
52,100,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Canada Lễ hội Hoa Tulip 8 ngày khởi từ Sài Gòn giá tốt 2018

Giá từ: 69,900,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh: 15/05
Số ngày : 8 ngày 7 đêm
Phương tiện : Máy bay
69,900,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Canada bờ đông 7 ngày mùa thu 2017 từ Sài Gòn giá tốt

Giá từ: 69,900,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh: 30/11 , 30/12 (Hết Chỗ)
Số ngày : 7 ngày 6 đêm
Phương tiện : Máy bay
69,900,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Canada 10 ngày mùa thu 2017 giá tốt khởi hành từ Sài Gòn

Giá từ: 97,900,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh: 27/11 ; 27/12 (Hết Chỗ)
Số ngày : 10 ngày 9 đêm
Phương tiện : Máy bay
97,900,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Canada 10 ngày mùa thu 2017 giá tốt khởi hành từ Sài Gòn

Giá từ: 83,900,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh: 27/11 ; 27/12
Số ngày : 10 ngày 9 đêm
Phương tiện : Máy bay
83,900,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Canada bờ đông 7 ngày mùa thu 2017 từ Sài Gòn giá tốt

Giá từ: 61,900,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh: 30/11 , 30/12
Số ngày : 7 ngày 6 đêm
Phương tiện : Máy bay
61,900,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Canada Lễ hội Hoa Tulip 10 ngày khởi từ TP.HCM giá tốt

Giá từ: 84,200,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh 27/11 ,27/12
Số ngày : 10 ngày 9 đêm
Phương tiện : Máy bay
84,200,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Canada bờ đông 7 ngày giá tốt khởi hành từ Sài Gòn

Giá từ: 61,300,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh 30/12
Số ngày : 7 ngày 6 đêm
Phương tiện : Máy bay
61,300,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Canada bờ đông 7 ngày dịp hè khởi hành từ Tp.HCM giá tốt

Giá từ: 62,200,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh 31/10 , 30/11
Số ngày : 7 ngày 6 đêm
Phương tiện : Máy bay
62,200,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Canada 10 ngày mùa thu 2017 giá tốt khởi hành từ Sài Gòn

Giá từ: 84,200,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh 28/10
Số ngày : 10 ngày 9 đêm
Phương tiện : Máy bay
84,200,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Canada bờ đông 7 ngày giá tốt khởi hành từ Sài Gòn

Giá từ: 65,400,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh-20/05; 20/06
Số ngày : 7 ngày 6 đêm
Phương tiện : Máy bay
65,400,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Canada Lễ hội Hoa Tulip 10 ngày khởi từ TP.HCM giá tốt

Giá từ: 87,400,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh-12/05; 20/07
Số ngày : 10 ngày 9 đêm
Phương tiện : Máy bay
87,400,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ
  • /files/images/vietasia/1.png
  • /files/images/vietasia/2.png
  • /files/images/vietasia/3.png

Đối tác - Khách hàng