Du lịch Malaysia


Du lịch Malaysia mùa thu khởi hành từ Sài Gòn giá tốt 2018

Giá từ: 6,699,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ chí minh 07/11
Số ngày : 04 ngày 03 đêm
Phương tiện : Máy bay
6,699,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Malaysia mùa thu khởi hành từ Sài Gòn giá tốt 2018

Giá từ: 6,699,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ chí minh 07/11
Số ngày : 04 ngày 03 đêm
Phương tiện : Máy bay
6,699,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Malaysia Kuala Lumpur - Genting mùa thu từ Sài Gòn giá tốt 2018

Giá từ: 6,399,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ chí minh 29/09
Số ngày : 04 ngày 03 đêm
Phương tiện : Máy bay
6,399,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Malaysia Kuala Lumpur - Genting giá tốt 2018 từ Sài Gòn

Giá từ: 6,299,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh: 25/01; 09,30/03
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Máy bay
6,299,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Malaysia 4 ngày 3 đêm khởi hành từ Tp.HCM giá tốt 2017

Giá từ: 5,299,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh: 01,15,18/12 - hết chỗ
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Máy bay
5,299,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Malaysia Tết Âm Lịch 2018 giá tốt khởi hành từ Tp.HCM

Giá từ: 9,499,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh: 17/02 ( Khởi hành mùng 2 tết âm lịch )
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Máy bay
9,499,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du Lịch Malaysia 4 ngày dịp Tết Âm Lịch 2018 khởi hành từ Tp.HCM

Giá từ: 9,499,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh: 15/02 ( Khởi hành 30 tết âm lịch )
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Máy bay
9,499,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Tour du lịch Malaysia 4 ngày 3 đêm khởi hành từ Tp.HCM giá tốt

Giá từ: 5,499,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh 08,22/09; 06,20/10
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Máy bay
5,499,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Tour du lịch Malaysia 4 ngày 3 đêm giá tốt hè 2017 từ Tp.HCM

Giá từ: 6,299,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh 04,18/08
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Máy bay
6,299,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Sin - Mal - Indo giá tốt dịp hè 2017 khởi hành từ TP.HCM

Giá từ: 10,799,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh - 08,18,27/05; 01,15,29/06
Số ngày : 6 ngày 5 đêm
Phương tiện : Máy bay
10,799,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du Lịch Sin - Mal - Indo 6 ngày 5 đêm giá tốt khởi hành từ TP.HCM

Giá từ: 10,299,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh - 4,9,23/03; 13,20/04
Số ngày : 6 ngày 5 đêm
Phương tiện : Máy bay
10,299,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du Lịch Sin - Mal - Indo 6 ngày 5 đêm dịp lễ 30/4 giá tốt 2017

Giá từ: 11,799,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ Chí Minh - 27/04
Số ngày : 6 ngày 5 đêm
Phương tiện : Máy bay
11,799,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ
  • /files/images/vietasia/1.png
  • /files/images/vietasia/2.png
  • /files/images/vietasia/3.png

Đối tác - Khách hàng