LỊCH KHỞI HÀNH TOUR HÀN QUỐC 2019
THÁNGKHỞI HÀNHHÀNH TRÌNHHãng bay SLGiá
       
THÁNG 4.20196N5Đ26/4-01/5SEOUL-JEJU-EVERLAND-NAMIASIANA AIRLINE
OZ736 SGNICN  00H10-07H10
OZ735 ICNSGN  19H10-22H40
2624.900.000
10/4-15/4SEOUL-BUSAN-YEOUIDO-NAMI
VIETNAM AIRLINES
VN422 SGNPUS 00H10 - 06H50
VN409 ICNSGN 10H15 - 13H35
2119.900.000
5N4Đ3/4-7/4SEOUL - YEOUIDO - NAMIVIETJET AIR
VJ862 SGNICN 02H40-09H30
VJ863 ICNSGN 10H50-15H30
2513.900.000
4/4 - 8/42513.900.000
10/4-14/42513.900.000
11/4-15/42513.900.000
17/4-21/42513.900.000
18/4-22/4SEOUL - EVERLAND - NAMI2513.900.000
24/4-28/42513.900.000
03/4-07/4SEOUL - YEOUIDO - NAMIVIETJET AIR
VJ864 SGNICN 22H15-05H25
VJ865 ICNSGN 06H45-10H15
259.900.000
10/4-14/42513.900.000
17/4-21/42513.900.000
24/4-28/4SEOUL - EVERLAND - NAMI2513.900.000
25/4-29/4JEJU AIR
4704 SGNICN 02H00 - 09H45
4703 ICNSGN 21H05 - 01H00
2514.900.000
26/4-30/4KOREAN AIRLINES
682 SGNICN 13H55 - 21H25
683 ICNSGN 18H20 - 21H40
2516.900.000
       
THÁNG 5.20195N4Đ8/5-12/5SEOUL - EVERLAND - NAMIVIETJET AIR
VJ862 SGNICN 02H40-09H30
VJ863 ICNSGN 10H50-15H30
2511.900.000
15/5-19/52513.900.000
16/5-20/52013.900.000
22/5-26/52513.900.000
23/5-27/52013.900.000
29/5-02/062513.900.000
30/5-3/62013.900.000
08/5-12/5VIETJET AIR
VJ864 SGNICN 22H15-05H25
VJ865 ICNSGN 06H45-10H15
2513.900.000
15/5-19/52513.900.000
22/5-26/52513.900.000
29/5-02/62513.900.000
6N5Đ29/5-3/6SEOUL-BUSAN-EVERLAND-NAMIVN AIR
422R SGNPUS 00H00 - 06H50
409R ICNSGN 10H15 - 13H30
2519.900.000
       
THÁNG 6.20195N4Đ05/6-09/6SEOUL - EVERLAND - NAMIVIETJET AIR
VJ862 SGNICN 02H40-09H30
VJ863 ICNSGN 10H50-15H30
2513.900.000
06/6-10/62013.900.000
12/6-16/62513.900.000
13/6-17/62013.900.000
19/6-23/62513.900.000
20/6-24/62013.900.000
26/6-30/62513.900.000
27/6-1/72013.900.000
05/6-09/6SEOUL - EVERLAND - NAMIVIETJET AIR
VJ864 SGNICN 22H15-05H25
VJ865 ICNSGN 06H45-10H15
2513.900.000
12/6-16/62513.900.000
19/6-23/62513.900.000
26/6-30/62513.900.000
27/6 - 1/7SEOUL - EVERLAND - NAMIJEJU AIR
4704 SGNICN 02H00 - 09H45
4703 ICNSGN 21H05 - 01H00
2513.900.000
6N5Đ14/6 - 19/6SEOUL-JEJU-EVERLAND-NAMIASIANA AIRLINES
OZ736 SGNICN 00H10 - 07H10
OZ8963 GMPCJU 15H05 - 16H15
OZ8924 CJUGMP 12H35 - 13H45
OZ735 ICNSGN 19H25 - 22H40  
2620.900.000
       
THÁNG 7.20195N4Đ04/7-08/7SEOUL - EVERLAND - NAMIVIETJET AIR
VJ864 SGNICN 22H15-05H25
VJ861 ICNSGN 20H55-00H25
2514.900.000
11/7-15/72514.900.000
18/7-22/72514.900.000
25/7-29/72514.900.000
03/7- 07/7 2514.900.000
10/7- 14/7VIETJET AIR2514.900.000
17/7- 21/7VJ862 SGNICN 02H35-09H452514.900.000
24/7- 28/7VJ863 ICNSGN 11H40- 16H202514.900.000
31/7- 04/8 2514.900.000
03/7-07/7VIETJET AIR
VJ864 SGNICN 22H15-05H25
VJ865 ICNSGN 06H45-10H15
2513.900.000
10/7-14/72513.900.000
17/7-21/72513.900.000
24/7-28/72513.900.000
31/7-04/82513.900.000
6N5Đ3/7 - 8/7SEOUL-BUSAN-EVERLAND-NAMIVN AIR
422R SGNPUS 00H00 - 06H50
409R ICNSGN 10H15 - 13H30
2519.900.000
17/7 - 22/7SEOUL-JEJU-EVERLAND-NAMIASIANA AIRLINES
OZ736 SGNICN 00H10 - 07H10
OZ8963 GMPCJU 15H05 - 16H15
OZ8924 CJUGMP 12H35 - 13H45
OZ735 ICNSGN 19H25 - 22H40
2621.900.000
       
THÁNG 8.20195N4Đ01/8-05/8SEOUL - EVERLAND - NAMIVIETJET AIR
VJ864 SGNICN 22H15-05H25
VJ861 ICNSGN 20H55-00H25
2514.900.000
08/8-12/082514.900.000
15/8-19/82514.900.000
22/8-26/82514.900.000
07/8-11/8 2514.900.000
14/8- 18/8VIETJET AIR2514.900.000
21/8-25/8VJ862 SGNICN 02H35- 09H452513.900.000
28/8- 01/9VJ863 ICNSGN 11H40- 16H202513.900.000
07/8-11/8VIETJET AIR
VJ864 SGNICN 22H15-05H25
VJ865 ICNSGN 06H45-10H15
2513.900.000
14/8-18/82513.900.00
21/8-25/82513.900.000
28/8-01/92513.900.000
       
THÁNG 9.20195N4Đ04/9-08/9SEOUL - EVERLAND - NAMIVIETJET AIR
VJ864 SGNICN 22H15-05H25
VJ865 ICNSGN 06H45-10H15
2513.900.000
25/9-29/92513.900.000
25/9-29/9VIETJET AIR
VJ862 SGNICN 02H35- 09H45
VJ863 ICNSGN 11H40-15H30
2513.900.000
26/9-30/9VIETJET AIR
VJ864 SGNICN 22H15-05H25
VJ861 ICNSGN 20H55-00H25
2513.900.000
       
THÁNG 10.20195N4Đ03/10-07/10SEOUL - EVERLAND - NAMIVIETJET AIR
VJ864 SGNICN 22H15-05H25
VJ861 ICNSGN 20H55-00H25
2514.900.000
10/10-14/102514.900.000
17/10-21-102514.900.000
23/10- 27/10SEOUL - EVERLAND - NAMIVIETJET AIR
VJ862  SGNICN 02H40- 09H30
2513.900.000
30/10- 03/11 VJ863 ICNSGN 10H50- 15H302513.900.000
02/10- 06/10SEOUL - EVERLAND - NAMIVIETJET AIR
VJ862  SGNICN 02H35- 09H45
VJ863 ICNSGN 11H40- 16H20
2513.900.000
09/10- 13/102513.900.000
16/10-20/102513.900.000
       
THÁNG 11.20195N4Đ06/11- 10/11SEOUL - EVERLAND - NAMIVIETJET AIR
VJ862 SGNICN 02H40- 09H30
VJ863 ICNSGN 10H50- 15H30
2513.900.000
13/11- 17/112513.900.000
20/11- 24/112513.900.000
27/11- 01/122513.900.000
       
THÁNG 12.20195N4Đ04/12- 08/12SEOUL - EVERLAND - NAMIVIETJET AIR
VJ862 SGNICN 02H40- 09H30
VJ863 ICNSGN 10H50- 15H30
2513.900.000
11/12- 15/122513.900.000
25/12- 29/122514.900.000

  • /files/images/vietasia/1.png
  • /files/images/vietasia/2.png
  • /files/images/vietasia/3.png

Đối tác - Khách hàng